Kontingent – satser
Årlige kontingent satser (30.09.2017)

FFB

Virksomhedsdel (pr. CVR)

500

Ejer-kontingent (min. 1 ejer)*

2.300

FFB kontingent i alt

2.800

* Ved flere end 1 ejere i en virksomhed, vil der for samtlige ejere, som ønsker at være medlem af FFB, være et Ejer-kontingent
Passivt medlemskab

1.800

Medlemmer af FFB skal være dækket af enten FFB Professionelle Ansvarsforsikring eller en med lignende dækning. FFB ‘s forsikringsmægler afgør om forsikringen opfylder foreningens krav til forsikring.

Pris for forsikring gennem FFB koster 2.900 årligt for virksomheder op til og med 2 personer, personer derudover koster 750 kr. årligt.

Kontingentet betales forud for et kalenderår – ved indmeldelse beregnes kontingentet forholdsmæssig frem til 31/12.

Indmeldelsesgebyr 500 kr. + moms, opkræves ved indmelding, og refunderes ikke, såfremt man ikke optages eller fortryder medlemsskab.

Ved langtidssygdom, efterløn, pension o.lign. kan medlemskabet ændres til passivmedlem.

Udmeldelse skal ske skriftligt til FFB inden 1. november til kasserer@f-fb.dk med virkning fra 1. januar.