Medlemsgodeudvalg


Peter Skjerning

Medlem fra Region Hovedstaden
22 20 29 88
goder@f-fb.dk

Frederik Sandgrav

Medlem fra Region Hovedstaden
20 23 06 39
goder@f-fb.dk

Kristian Fredholm

Medlem fra Region Midt
51 95 92 96
goder@f-fb.dk